Hồn Việt !

Mỗi ngày làm việc mỗi ngày vui !

Thời Gian Là Vàng

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (hung)
 • (Lành)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • BÁO CÁO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nhà trường
  Người gửi: Ngô Thị Lành (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:25' 10-10-2013
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 4860
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD – ĐT DẦU TIẾNG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TH LONG HOÀ                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số: /BC-THLH                         Long Hoà, ngày 20 tháng 09 năm 2013.  
  BÁO CÁO
  THỰC  HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ
  NĂM HỌC: 2012 - 2013

  -Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
  Căn cứ tình hình thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, trường Long Hoà báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm học 2012 - 2013, cụ thể như sau:
  I. Đặc điểm tình hình chung của nhà trường:
  -Trường TH Long Hoà là một đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực GD&ĐT. Trường nằm trên trục đường ĐT 749, cách trung tâm huyện Dầu Tiếng về phía Đông là 18 km.
  -Đội ngũ CBGV-CNV của nhà trường hầu hết có trình độ từ trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên. Nội bộ đoàn kết, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu nghề.
  -Trong những năm qua, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị luôn đạt hiệu quả.
  II.  Tình hình triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị:
  1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các văn bản.
  - Cấp ủy và chính quyền đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của ngành có liên quan đến từng CB – GV - NV và người học.
  - Đảm bảo cho CB – GV - NV – người học được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung văn bản trước khi được ban hành, triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt là những văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV và học sinh như: kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, các tiêu chuẩn thi đua trong năm học, khen thưởng kỷ luật học sinh, nội quy- quy chế của ngành, các quy định đối với CB-VC và học sinh, nội dung tổ chức hội nghị CB-VC.
  2. Tình hình hoạt động của ban chỉ đạo.
  - Nhà trường đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và phổ biến công khai đến các đoàn thể, các bộ phận, các tổ khối và toàn thể CB – GV – NV trong đơn vị để CB-GV-NV tham gia đóng góp ý kiến xây dựng.
  - Tăng cường vai trò của BCH Công đoàn đối với Ban TTND trong việc giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị CB-VC và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
  - Nhà trường cung cấp kịp thời hệ thống các văn bản có liên quan để Ban TTND chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giám sát trong cả năm học.
  - Thông qua Hội nghị CB-VC để ban TTND nhìn nhận và đánh giá hoạt động và để CB-VC tham gia ý kiến nhằm giúp ban TTND thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của mình.

  3. Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia tuyên truyền vận động CBVC phát huy dân chủ cơ sở.
  - Nhà trường tạo mọi điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức các buổi tuyên truyền vận động trong đoàn viên các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành. Phát huy dân chủ trong việc thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo.
  - Các đoàn thể cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, động viên đoàn viên lao động hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chính quyền giao phó. Tích cực lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của CB - VC để có những phản ánh, đề xuất kịp thời với chính quyền nhằm không ngừng cải tiến lề lối làm việc nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Công đoàn, đoàn Thanh niên thật sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nơi để người lao động trong đơn vị có thể gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm và sự quan tâm của họ đối với công việc chung của nhà trường.
   III. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị:
  1.Tổ chức công khai kế hoạch:
  -Trong thời gian qua nhà trường đã thực hiện khá tốt việc tổ chức hội nghị CB-VC từ tổ đến cấp trường. Hội nghị thực sự là một diễn đàn và cơ hội tốt để CB-VC trong đơn vị tham gia đóng góp ý kiến trong tất cả các lĩnh vực
   
  Gửi ý kiến